MDNterprise Hideout WHOLESALE STORE Gluten Free Wheat Free Peanut Butter BULK 10 lbs

Gluten Free Wheat Free Peanut Butter BULK 10 lbs

$70.00 Sale Save

Only 0 left in stock

Ingredients: Teddies natural creamy peanut butter, water, gluten free all purpose flour (garbanzo bean flour, potato starch, tapioca flour, whole grain sweet white sorghum flour, fava bean flour).