MDNterprise Hideout All Gluten Free Peanut Butter Maple Bacon (12 oz)

Gluten Free Peanut Butter Maple Bacon (12 oz)

$17.41 Sale Save

Only 0 left in stock

Ingredients: natural creamy peanut butter, water, gluten free all purpose flour (garbanzo bean flour, potato starch, tapioca flour, whole grain sweet white sorghum flour, fava bean flour), baking soda, maple syrup, bacon. 12 oz bag.